Tarieven

  • Intake € 75,00
  • Sessie € 75,00
  • Oudergesprek € 75,00
  • Schoolbezoek € 75,00
  • Schriftelijke verslaglegging € 75,00

U dient zelf bij uw zorgverzekering na te gaan of u via de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van speltherapie. Of kijk op Zorgwijzer Speltherapie.
De praktijk Rondomspel heeft geen samenwerking/contract met de gemeente Utrecht, dus vanuit de gemeente is er geen vergoeding mogelijk.
De praktijk is aangesloten en geregistreerd bij de onderstaande beroepsverenigingen. U hebt deze gegevens nodig als u informeert bij uw zorgverzekeraar.

 

Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB).

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

KvK nummer: 67627897

Bij verhindering van de therapie wordt het op prijs gesteld als u dit uiterlijk 24 uur van te voren laat weten. Afmeldingen binnen 24 uur moeten helaas in rekening worden gebracht.