Werkwijze

Hoe verloopt Speltherapie?

Soms worden kinderen verwezen via bijvoorbeeld school of de huisarts. Maar u kunt als ouder(s) ook zelf uw kind aanmelden. Na de aanmelding volgt een intake-gesprek, waarin voldoende aandacht is voor de zorgen van uw kind.

Na het intake-gesprek maken we een afspraak wanneer uw kind gaat komen en komt uw kind 1 keer per week voor drie spelobservaties van 1 uur naar de spelkamer.
Hierna volgt een oudergesprek en bekijken we o.a. de doelen die we willen bereiken.
Vervolgens komt uw kind iedere week (45 min.) op een vaste dag en tijdstip naar de spelkamer.

In de spelkamer kan het kind in een veilige sfeer een vertrouwensband met de speltherapeut opbouwen. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen.

De therapeut verplaatst zich in de belevingswereld van het kind. Hierbij volgt de therapeut het kind in zijn spel, biedt ondersteuning en geeft woorden aan het spel en aan gevoelens.

De therapeut stelt een behandelplan op en tussentijds zijn er oudergesprekken. Deze zijn belangrijk omdat regelmatig contact een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie. Gemiddeld komt een kind tussen 10-20 keer naar speltherapie. Dit is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind.

In sommige gevallen is er in overleg met u ook contact met bijvoorbeeld de leerkracht of andere hulpverleners.